Stillingstittel: Prosjektsjef - Eiendomsutvikling

Vi søker etter en ambisiøs prosjektsjef som med stort engasjement kan være med på å utvikle og gjennomføre våre prosjekter.

Stillingstittel: Prosjektsjef - Eiendomsutvikling
Oppdragsgiver: Ferd Eiendom

Selskapet:   
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor som har ansvar for all eiendomsvirksomhet i Ferdkonsernet. Selskapets fokus er å utvikle store prosjekter innen bolig-, kontor- og lager-/logistikkeiendom, alene eller i samarbeid med andre aktører, i Osloområdet og de største byene i Norge.Ferd Eiendom har 8 ansatte med solid kompetanse innenfor eiendomsutvikling, finans, marked og forvaltning, og eiendomsinvesteringer verdsatt til ca 3 mrd NOK, hvorav ca 1,5 mrd NOK er egenkapital. De siste par årene er flere ferdig utviklede prosjekter solgt.

Ferd Eiendom er en del av Ferd konsernet, et investerings- og industriselskap 100% eid av Johan H. Andresen med familie. Ferd utøver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og driver finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser – herunder eiendomsinvesteringer.

I tillegg til den kommersielle virksomheten har konsernet et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap.

Ferdkonsernet har rundt 45 ansatte på sitt hovedkontor på Lysaker, og forvalter en verdijustert egenkapital på ca 28 mrd NOK.

Ansvarsområder:
Som prosjektsjef vil du ha ansvaret for en portefølje av utviklingsprosjekter gjennom hele utviklingsprosessen (tidligfase og byggprosjekt) for alle typer eiendomsprosjekter som Ferd Eiendom fokuserer på. Nøkkeloppgaver vil være:
Tidligfase - prosjektutvikling
Planarbeid og offentlig byggeprosess
Skisseprosjekt/forprosjekt
Kontrahering og forhandling om innkjøp av rådgiver- og entreprisetjenester
Planlegging, økonomistyring og gjennomføring av byggeprosjekter
Rapportering til styresaker

Erfaring:
Du må ha bred erfaring fra et anerkjent eiendomsutviklings-, entreprenør- eller konsulentselskap og kunne dokumentere bred erfaring innen eiendomsutvikling eller byggjennomføring. Erfaring fra tidligfaseprosjekter og/eller boligprosjekter er ønskelig. Videre må du ha god markedsforståelse og kunne vise til gode kommersielle resultater.

Utdannelse:
Relevant utdannelse på universitets- eller høgskolenivå

Egenskaper:
Kommersiell og markedsforståelse
Strukturert og analytisk
Selvstendig og beslutningsdyktig, men med gode samarbeidsegenskaper
Leveringsorientert
Positiv
Troverdig
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

Muligheter:
Ferd har stor gjennomføringskraft og vilje til å investere i eiendomsprosjekter
Selskapet har mange pågående og planlagte prosjekter
Ferd har et bredt eiendomsfokus og du vil derfor få mulighet til å jobbe med ulike eiendomstyper
Selvstendige arbeidsoppgaver med totalansvar for egne prosjekter
Et tungt eiendomsmiljø med in-house-kompetanse innen alle relevante fagdisipliner
God arbeidsmiljø
Korte og effektive beslutningsveier
Langsiktig og seriøs arbeidsgiver med finansielle muskler og sosial ansvarsfølelse

Arbeidssted:
Lysaker brygge

Nettsted:
www.ferd.no/eiendom

Søknadsfrist:
Snarest

Informasjon
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med prosjektdirektør i Ferd Eiendom AS Knut Tolo, tlf. 91801392 eller Are K. Skeie i BackerSkeie Executive Search & Selection på tlf. 95066183.

Søknad
Søknad med CV sendes til: as@backerskeie.com

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.