Om Ferd Capital

Ferd Capital er en aktiv og langsiktig investor i privateide og børsnoterte selskaper. Dette innebærer at Ferd Capital både vurderer når man skal investere eller selge, og arbeider aktivt med selskapene i eierperioden for å sikre en best mulig verdiutvikling. Ferd Capital utøver aktivt eierskap ved å samarbeide med selskapenes ledelse gjennom tradisjonelt styrearbeid og på andre arenaer.

 

Portefølje

Ved inngangen til 2016 er Ferds samlede eiendeler organisert under Ferd Capital verdsatt til ca. 12,9 milliarder kroner. Antall selskaper i porteføljen vil variere over tid, men vi forventer normalt at investeringene vil være fordelt på 10-15 porteføljeselskaper.

Les mer om våre porteføljeselskaper her.

Arbeidsform

Ferd Capital har et fleksibelt mandat. Dette innebærer at vi er bransjeuavhengige, og at vi kan investere i en lang rekke ulike situasjoner – fra modne selskaper med behov for snuoperasjon til vekstselskaper med behov for profesjonalisering og ny kapital. Vi har ingen fondsstruktur, og har dermed fleksibilitet med hensyn til eierhorisont – vi kan eie selskaper i noen få år eller i flere tiår, såfremt vi kan sannsynliggjøre en god verdiutvikling ved fortsatt eierskap.

Vi har gode erfaringer fra å eie selskaper sammen med en eller flere partnere, såfremt man kan enes om strategisk retning, og en balansert fordeling av beslutningsmyndighet og adgang til å realisere sin investering.

Ferd Capital prioriterer investeringer i selskaper hvor vi har relevant ekspertise. Teamet består av høyt kvalifiserte medarbeidere med operativ erfaring fra aktive eierfond, industri, forretningsutvikling, finans og strategisk rådgivning. Les mer om teamet her.

Ferd Capital har definert et sett investeringskriterier som hjelper oss å prioritere hvilke investeringsmuligheter vi skal arbeide med. Les mer om våre investeringskriterier her.

Frem til endelig beslutning om å investere gjennomfører vi et omfattende evalueringsarbeid med egne og eksterne ressurser. I denne fasen forsøker vi å forstå alle viktige verdidrivere og risikofaktorer for selskapet. Men vel så viktig i denne fasen er arbeidet med å utvikle en god verdiskapingsplan hvor vi konkretiserer hva våre målsettinger med investeringen er, og hvordan vi skal nå disse. Vi opplever at en tett og åpen dialog med selskapets ledelse i evalueringsfasen gir det beste grunnlaget for en transaksjon som er vellykket for oss og eventuelle med-investorer, for selskapet og for selger.

Gjennom verdiskapingsplanen artikulerer vi vår eieragenda for langsiktig verdiskaping, og planen er førende for hvordan vi arbeider med selskapet i eierperioden. Planen blir med jevne mellomrom oppdatert og revidert, gjerne i forbindelse med selskapets årlige strategiprosess.

I tillegg til å sørge for at selskapet har den rette styresammensetningen og ledergruppen for å gjennomføre eieragendaen, vil vi også ta en aktiv rolle i å tilføre porteføljeselskapet verdi gjennom å:

 • etablere incentivordninger for ledelsen som er rettet inn mot å skape aksjonærverdier
 • delta i spesifikke prosjekter, f.eks.
  • i selskapets strategiprosess
  • i forbindelse med finansiering og kapitalstruktur
  • i forbindelse mer oppkjøp/fusjoner
  • i andre spesifikke operasjonelle prosjekter
 • gjennomføre jevnlige strategiske analyser for å sikre god forståelse for selskapets utfordringer og utviklingsmuligheter
 • fasilitere tilgang til Ferds bredere nettverk, både internt i Ferd, i andre Ferd-eide virksomheter og eksternt
 • lede gjennomføringen av exit-prosesser som sikrer høyest mulige verdi og sikkerhet for gjennomføring

Ferd har utarbeidet eierprinsipper for børsnoterte selskaper hvor Ferd har styrerepresentasjon. Se eierprinsippene her

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.